3.15. Desenvolupament. Nombre de Programes d'Estudis Universitaris del PAS activats el 2015

 

Àrees

 

Grau/Llicenciatura

 

Màster

 

Doctorat

Arts i Humanitats 7 1 2
Ciències de la Salut 4 - -
Ciències Socials i Jurídiques 13 7 1
Enginyeria i Arquitectura 1 5 -
Total 25 13 3