6.11. Títols de publicacions en sèrie en suport paper i d'accés remot. 2015-2016

Nombre de títols en suport paper 12.250
Nombre de títols d'accés remot 20.800