Comissions estatutàries


Comissió de Professorat

(Juliol del 2016)

Composició

President:
Jaume Casals Pons, rector

Vocals:
Antonio Monegal Brancos, Jenny Brumme, Albert Satorra Brucart, Miguel Á. Valverde de Castro, Jaume Guillamet Lloveras, Mariano Torcal Lorente i Núria Sebastián Gallés

Assisteix:
Francesc Posas Garriga, vicerector de Política Científica i Professorat

Secretari:
Pelegrí Viader Canals, secretari general

Secretària d'actes:
Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

Reunions

Durant el curs 2015-2016, la Comissió s'ha reunit 4 vegades.

 

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2016)
 

Composició

President:
Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació


Vocals:
Tots els degans i directors de centre

Professors designats pel Consell de Govern:
Salvador Alsius Clavera, Ester Oliveras Sobrevias i Ana María Caballé Martorell

Estudiants:
Carla Bertolin Zaragoza, Anna Pastor Roldán, Borja Fumadó Gassó, Berta Riera Bayer

Pendent de designació      

Marina Carré Molina


Secretari:
Jordi Campos Diez

 

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2016)

Composició

Presidenta:
Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica

Vocals:
Núria Sebastián Gallés, Cristina López Rodríguez, Juan José Ganuza Fernández, José Luis Martí Mármol, Ricard Zapata Barrero, Maria Concepció Janué Miret, Narcís Parés Burgués, Núria Bou Sala i Marcel Ortín Rull


Secretària:
Marta Aragay Sunyol, cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

Reunions

Durant el curs acadèmic 2015-2016, la Comissió s'ha reunit 11 vegades.

 

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2016)

Composició

President:
Jaume Casals Pons, rector

Vocals titulars:
Josep M. Antó Boqué, Montserrat Cots Vicente, Julia López López, Guillem López Casasnovas, Francesc Pallarés Porta i Josep M. Micó

Vocals suplents:
Núria Bouza Vidal, Enric Gallén Miret, Teresa García-Milà Lloveras, Fernando Giráldez Orgaz, Dolors Oller Rovira, Ferran Sanz Carreras i Mariano Torcal Loriente

 

Comissió de Recerca

(Juliol del 2016)

Composició

President:
Francesc Posas Garriga, vicerector de Política Científica i Professorat

Vocals:
Fernando Giráldez Orgaz, Josep Quer Villanueva, José García Montalvo, María Serena Olsaretti, Mariano Torcal Loriente, Alejandro Saiz Arnaiz, Miquel Rodrigo Alsina, Jorge Lobo, Verónica Benet Martínez, Bárbara Rossi i Juan Carlos Garavaglia


Assisteix:
Ángel Lozano Solsona, vicerector de Recerca 


Secretària:
Eva Martín Garcia, cap del Servei de Recerca


Reunions

Durant el curs 2015-2016, la Comissió s'ha reunit 4 vegades.

 

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2016)
 

Composició

President:
Pelegrí Viader Canals, secretari general

Vocals:
Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció

Degans i directors de centre

Estudiants (un per cada centre):
Núria Ramis Masachs (Facultat d'Humanitats), Lilas Mercuriali (Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida), Leandro Pereira Braga (Facultat de Ciències Polítiques i Socials), pendent de designació (Facultat de Traducció i Interpretació), pendent de designació (Facultat de Dret), pendent de designació (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials), pendent de designació (Escola Superior Politècnica), pendent de designació (Facultat de Comunicació)


Estudiants de doctorat:
Ewa Dorota Widlak


Secretària:
Gemma Garcia Giménez, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

 

Junta Electoral

(Juliol del 2016)
 

Composició

President:
Pelegrí Viader Canals, secretari general

Vocals:
En representació dels professors dels cossos docents
Antonio Ladrón de Guevara Martínez i José Luis Martí Mármol

En representació dels estudiants:
Eduardo Espuny Núñez

En representació del personal d'administració i serveis:
Jordi Morell Núñez

Secretària:
Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta

Reunions
Durant el curs 2015-2016, la Comissió s'ha reunit 11 vegades.