Consell de Govern


 

Composició

(Juliol del 2016)

President

Jaume Casals Pons, rector

Vocals

Jaume Badia i Pujol, gerent

Membres del consell social

Núria Basi Moré, Manel Milà Vidal i Miquel Rubirola Torrent.

Vicerectors

Josep Ferrer Riba, vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i de Relacions Internacionals; Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció; Àngel Lozano Solsona, vicerector de Recerca i Doctorat; Louise E. McNally Seifert, vicerectora per a l’Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat; Francesc Posas Garriga, vicerector de Política Científica i Professorat; Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació, i Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica.

Membres elegits per i entre els degans i directos de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Josep Maria Castellà Lidón, degà de la Facultat d'Humanitats; Walter Garcia-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Enric Peig Olivé, director de l'Escola Superior Politècnica; Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Carles Singla Casellas, degà de la Facultat de Comunicació; Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, i Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret.

Directors de departament 

Alexandre Alsina Keith, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Victor Eduardo Farias Zurita, director del Departament d'Humanitats; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; José García Montalvo, director del Departament d'Economia i Empresa; Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret; Miquel Oliver Riera, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; David Sancho Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Membres elegits pel claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvadó, Josep Eladi Baños Díez, Josep Blat Gimeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Tomàs de Montagut i Estragués, Vicente Ortún Rubio, Enric Vallduví Botet, Olga Valverde Granados, Maria Isabel Valverde Zaragoza. 

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña i Antoni Rubí Puig.

Resta del professorat i del personal investigador en formació

Marc Darriba Zaragoza i Sergi Morales Martínez.

Estudiants de grau

Maria Basora Sedó, Adrià Masip Borràs, Claudia-Saraswati Motjé i Perpiña, i Pau Oró Martí.

Estudiants de màster universitari i doctorat

Salvador José Percastre Mendizábal.

Personal d'administració i serveis

Begoña Aguilera Caballero i Maria Cecília Jaques Querol.

Hi assisteixen com a convidats

Fina Alemany Costa, representant del Comitè d'Empresa (PDI); Manuel Cienfuegos Mateo, representant de la JPDI; Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rectorat; Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d'Administració i Serveis; Robert Rodríguez Torns, representant del Comitè d'Empresa (PAS), i el coordinador o coordinadora del Consell d'Estudiants de la UPF.

Secretari

Pelegrí Viader Canals, secretari general.

Secretària d'actes

Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta.

Reunions

S'han fet sis reunions, els dies 14 d'octubre del 2015, 9 de desembre del 2015, 17 de febrer del 2016, 13 d'abril del 2016, 25 de maig del 2016 i 6 de juliol del 2016. 

 

Principals acords

Administració electrònica

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la signatura electrònica de les actes de qualificació.

Centres docents adscrits

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF “IDEC Escola d'Estudis Superiors” per “Barcelona School of Management”.

Distincions

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’inicia el procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF al Sr. Frederick Wiseman.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Paz Battaner Arias, síndica de Greuges de la UPF (2008-2015).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Anton Bosch Domènech, vicerector d'Economia i Projectes Estratègics (2013-2015).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2011-2015).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d'Economia i Empresa (2012-2015).

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF al Sr. Frederick Wiseman.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Arcadi Navarro Cuartiella, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (2013-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Emilio Suárez de la Torre, director del Departament d’Humanitats (2014-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor José Alejandro Saiz Arnaiz, director del Departament de Dret (2007-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Xavier Binefa Valls, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2010-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Clara Riba Romeva, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials (2007-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora M. Dolors Cañada Pujols, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació (2013-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora M. Victoria Cirlot Valenzuela, directora de l’Institut Universitari de Cultura (2014-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Janet Ann Decesaris Ward, directora de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (2013-2016).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora M. Concepció Janué Miret, directora de l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives (2013-2016).

Docència

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK).

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement. PlaCLIK.

Economia i finances

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual es pren coneixement del compte general i dels estats anuals auditats de l’exercici 2014.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l’exercici 2016.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aproven  les bases per a l’execució del pressupost 2016 de la Universitat Pompeu Fabra.

Ensenyaments

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la programació d’ensenyaments per al curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la programació d’ensenyaments per al curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aproven el calendari acadèmic del curs 2016-2017 i la modificació del calendari acadèmic del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2014-2015.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova el programa de doble titulació de grau en Enginyeria en Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació / grau en Disseny i Producció de Videojocs impartit per l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova el Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2016.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova el programa de beques a la mobilitat internacional: “Passaport al món”.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova el programa de beques salari per a estudiants de grau de la UPF. Curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al cursos 2015-2016 i 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova el programa d’estudis simultanis de grau entre el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica amb el grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus.

Acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016 pel qual s’aprova el programa de doble titulació de grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades impartit per la Facultat de Traducció i Interpretació.

Acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016 pel qual el programa d’estudis simultanis entre les titulacions del grau en Mitjans Audiovisuals i del grau en Disseny i Producció de Videojocs és impartit per l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus.

Acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2016 pel qual s’aproven les places de grau del curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2016 pel qual s’aproven les places de màsters universitaris del curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2016 pel qual s’aprova el programa d’agrupació de titulacions-grau multidisciplinari en Tecnologia i Negocis impartit per l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus i l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus.

Acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2016 pel qual s’aprova el programa de beques per a Mobilitat en Aprenentatge Servei (MAS).

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’acorda modificar el calendari acadèmic del curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s'aprova la modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual es modifiquen les places del grau en Bioinformàtica, programat per al curs 2016-2017.

Instituts universitaris de recerca adscrits

Acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016 pel qual s’aprova l’adscripció d’ISGlobal com a institut universitari de recerca (per absorció del CREAL).

Normativa

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la modificació del Reglament Electoral de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la Normativa  per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa per la qual es regeix l’aplicació de cànons a diverses activitats.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de propietat industrial i software.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la Normativa d’accés i admissió a ensenyaments oficials de grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea o de països sense acords internacionals o no residents.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa reguladora de les figures de recerca.

Acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau.

Acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016 pel qual s’aprova la Normativa de permanència dels estudis de màster universitari.

Acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l’estudi a temps parcial.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual es modifica la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual es modifica la Normativa d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF.

Participació en terceres entitats

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la participació de la UPF a l’spin-off Prospera Biotech SL.

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova la participació de la UPF a la fundació Instituto de Salud Global.

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual es ratifiquen els Estatuts del Consorci  Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2016 pel qual s’aprova d'adhesió de la UPF al centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual es ratifiquen els Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual es ratifica el text refós dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en la constitució de l'associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI).

Acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016 pel qual s’aprova la participació de la UPF a l’associació Consell Català del Moviment Europeu.

Acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2016 pel qual s’aprova la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Observatori del Paisatge.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la creació del centre interuniversitari Barcelona Institute of Analytic Philosophy (BIAP).

Personal docent i inverstigador

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca de la convocatòria 2015 al professorat contractat.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió de la convocatòria 2015 al professorat funcionari i al contractat.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca de la convocatòria 2015 al professorat funcionari.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova l’adaptació dels permisos de maternitat i de paternitat al personal docent i investigador.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la modificació de l’acord per seleccionar professors associats.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova la regulació del sistema de tenure-track per a la captació i retenció de talent.

Pla estratègic

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual es dóna conformitat al Pla Estratègic 2016-2025 de la Universitat Pompeu Fabra.

Recerca

Acord del Consell de Govern de 14 d’octubre del 2015 pel qual s’aprova el reconeixement de centres específics de recerca (CER).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova el reconeixement de centres d’estudi.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova el reconeixement i les baixes de grups i unitats de recerca UPF i de reconeixement de centres d’estudi.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova el Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2016.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova el reconeixement d’una unitat de recerca.

Relacions internacionals

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’acorda la creació i la naturalesa del Consell Assessor Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (CAI UPF).

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova la modificació de les bases reguladores de la concessió de beques Aurora Bertrana de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d’intercanvi amb els Estats Units i el Canadà.

Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 pel qual s’aprova el programa d’ajuts (seed funds) per impulsar projectes singulars de col·laboració acadèmica internacional.

Responsabilitat social

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aprova el Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF 2015-2020.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015 pel qual s’aproven les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics per a projectes d’activitats solidàries.

Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 pel qual s’aprova el Protocol per solucionar conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d’assetjament.

Acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2016 pel qual s’aprova el Protocol de vigilància individual de la salut.