Centres


(Juliol del 2016)

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Degà: Joaquim Gea Guiral

Vicedegans:
Elisabet Moyano Claramunt, vicedegana
José Antonio Pereira Rodríguez, vicedegà 
Manuel Pastor Maeso, vicedegà
Meritxell Girvent Montllor, cap d'estudis 

Secretària:
Berta Alsina Español

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Degà: Walter A. García Fontes Badanian

Vicedegans: 
Teresa Maria Monllau Jaques, vicedegana
Ester Oliveras Sobrevias, vicedegana 
María Inés Gundín Castro, vicedegana
Elisa Alòs Alcalde, cap d'estudis dels ensenyaments d'International Business Economics (IBE) i dels ensenyaments d’Economia
Benito Arruñada Sánchez, cap d'estudis del doble grau en ECO/Dret i ADE/Dret
Gert J. Cornelissen, cap d'estudis (fins el 21 de setembre del 2015)

Secretària:
Teresa Maria Monllau Jaques (des del 21 de setembre del 2015)

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Degà: Miguel Salvador Serna (des del 10 de juny del 2016)
David Sancho Royo (fins al 10 de maig del 2016)

Vicedegans:
Abel Escribà Folch, vicedegà
Jordi Guiu Payà, vicedegà (des del 21 de juny del 2016)
Caterina Garcia Segura, vicedegana (fins l'1 de setembre del 2015)
Miquel Salvador Serna, vicedegà (fins al 10 de maig del 2016)

Secretari:
Pere Jodar Martínez

Facultat de Comunicació

Degà: Carles Singla Casellas

Vicedegans:
Francisco Javier Benavente Burian, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Comunicació Audiovisual 
Sergio Cortiñas Rovira, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Periodisme
Jordi Xifra Triadú, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques
Ivan Pintor Iranzo, cap d'estudis de la titulació de Comunicació Audiovisual 
Ruth Rodríguez Martínez, cap d'estudis de la titulació de Periodisme
Mónika Jiménez Morales, cap d'estudis de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques

Secretari:
Cristòfol Rovira Fontanals 

Facultat de Dret

Degà: Josep M. Vilajosana Rubio

Vicedegans:
Ana María Caballé Martorell, vicedegana 
Consuelo Chacartegui Jávega, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Relacions Laborals 
Elena Larrauri Pijoan, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (fins al 2 de juny del 2016)
David Felip Saborit, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (des del 8 de juliol del 2016)
Clara Cortina Trilla, cap d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Eusebio José Colàs Neila, cap d'estudis de la titulació de Relacions Laborals 
Raquel Montaner Fernández, cap d'estudis del grau en Dret (fins al 21 de gener del 2016)
Ester Farnós Amorós, cap d’estudis del grau en Dret (des del 21 de gener del 2016)
Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, cap d'estudis del doble grau en Dret/ADE i Dret/Economia

Secretari:
Ramon Escaler Bascompte

Facultat d'Humanitats

Degà: Josep M. Castellà Lidon

Vicedegans:
Albert Nodar Domínguez, vicedegà
Domingo Ródenas de Moya, vicedegà
Eva March Roig, cap d'estudis

Secretària:
María Teresa Vinardell Puig

Facultat de Traducció i Interpretació

Degà: Sergi Torner Castells (des del 2 de juny del 2016)
Degana: Maria Dolors Cañada Pujols (fins al 2 de juny del 2016))

Vicedegans:
Maria del Carme Bach Martorell, vicedegana
Judit Freixa Aymerich, vicedegana (des del 3 de juny del 2016)
Enric Vallduví Botet, vicedegà amb funcions de responsable de projecció i internacionalització (des del 3 de juliol del 2016)
Gemma Andújar Moreno, vicedegana (fins al 16 de setembre del 2015)
María Lourdes Díaz  Rodríguez, vicedegana (fins al 16 de setembre del 2015)
Carmen Lopez Ferrero, vicedegana (fins el 3 de juny del 2016)
Victoria Alsina Keith, cap d'estudis (des del 3 de juny del 2016)
Juan María Garrido Almiñana, cap d'estudis (fins al 3 de juny del 2016)

Secretari:
Victoria Alsina Keith (des del 3 de juny del 2016)
Eduard Bartoll Teixidor (fins el 3 de juny del 2016)

Escola Superior Politècnica

Director: Enric Peig Olivé

Sotsdirectors:
Miquel Oliver Riera, sotsdirector (fins al 3 de desembre del 2015)
Per Anders Jonsson, sotsdirector (des del 16 de desembre del 2015)
Davinia Hernández Leo, sotsdirectora
Gema Piella Fenoy, cap d’estudis

Secretària:
Gema Piella Fenoy