3.4. Professorat i personal acadèmic en formació, per sexe i departaments. 2015-2016 

Departament Dones Homes Total
Ciències Experimentals i de la Salut 146 190 336
Ciències Polítiques i Socials 25 55 80
Comunicació 55 82 137
Dret 61 92 153
Economia i Empresa 64 179 243
Humanitats 49 67 116
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 84 181 265
Traducció i Ciències del Llenguatge 98 50 148
Total UPF 582 896 1478