3.30. Quadre de queixes i de consultes ateses. 2015-2016

Temes

Grau

Postgrau

PDI

PAS

Home

Dona

Totals

Vies d’accés

Beques

6

- - -

1

5

6

A. SÍNDIC

Campus (espais)

6

1

- -

1

6

7

A. SÍNDIC + 1 tel.

Campus Treball

2

- - -

2

-

2

A. SÍNDIC

Convenis

1

-

1

-

1

1

2

A. SÍNDIC

DOCÈNCIA

Centres

Centres adscrits

Departaments

IDEC

15

- - -

4

11

15

A. SÍNDIC (14)

C. electrònic (1)

ECONOMIA

Centres

Centres adscrits

SGA

PDI

Recerca

IDEC

8

9

- -

9

8

17

A. SÍNDIC (11)

C. electrònic (5)

R. general (1)

Eleccions al Consell d’Estudiants

1

- - -

1

-

1

A. SÍNDIC

Exàmens

Avaluacions,  recuperacions

Expedient disciplinari

24

 

 

1

- - -

12

 

12

 

 

1

24

 

 

1

A. SÍNDIC (18)

Telèfon (6)

Informàtica

9

1

- -

1

9

10

A. SÍNDIC

Intercanvis i mobilitat

2

- - - -

2

2

A. SÍNDIC (1)

C. electrònic (1)

Llengua

2

1

1

 

2

2

4

A. SÍNDIC(3)

C. electrònic (1)

Maltracte

Discriminació

Desacord

4

- -

1

3

2

5

A. SÍNDIC (3)

C. electrònic (1)

Telèfon (1)

Matrícula

5

- - -

2

3

5

A. SÍNDIC

Permanència

1

- - -

1

-

1

A. SÍNDIC

Progressió

3

- - -

1

2

3

A. SÍNDIC

Tesis i títols

1

2

- -

1

2

3

A. SÍNDIC

TOTALS

91

14

2

1

42

66

108

 

108 intervencions acceptades

1 queixa rebutjada

3 queixes retirades