7.15. Campanya de captació de futurs estudiants de postgrau. 2015-2016

Places de màster 2016-2017

800

Places de doctorat 2016-2017

300

Preinscripcions a màster 2016-2017

2.267

Preinscripcions a doctorat 2016-2017 

731
Accions presencials  

Sessions informatives a la UPF

14 sessions/78 assistents

Sessions informatives a fires internacionals

10 sessions/1188 assistents

Fires nacionals

815 estudiants atesos

Fires internacionals

2040 estudiants atesos

Fires i ciutats visitades

14 ciutats

Accions no presencials (setembre 2015-setembre 2016)

 

Clics a Google Adwords (gener-agost)

37.930

Visites al portal de màsters (setembre 2015-setembre 2016)

521.918 (10,95%)

    Nacionals

272.824

    Internacionals

249.094

Visites al portal de doctorats

109.799 (5,62%)

   Nacionals

50.711

   Internacionals

59.088

Mailings

4 mailings/4.000 registres

Enviaments postas universitats partner 89 (1.780 fullets enviats)

Seguidors de Facebook (Postgraus UPF)

1.196

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

1.929

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

1.174

Convenis signats amb agents educatius 5