6.49. Parc informàtic i audiovisual. 2015-2016

Parc informàtic 

Tipus de maquinari Nombre
Ordinadors del PDI 1.713
Ordinadors del PAS 803
Ordinadors en aules informàtiques 1.214
Ordinadors en aules de docència 234
Ordinadors portàtils 786
Impressores 515
Escàners 95
Altres ordinadors 136

 

Parc de projectors

Ubicació Nombre
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I 44
Edifici Roger de Llúria 57
Edifici Mercè Rodoreda 34
Edifici Ramon Turró 20
Edifici Mercè 4
Campus del Poblenou
Edifici La Fàbrica 1
Edifici La Nau 9
Edifici Roc Boronat 37
Edifici Tallers 25
Edifici Tànger 5
Campus Universitari Mar
Edifici Dr. Aiguader 55
Edifici Mercè
Edifici Mercè 6