5.4. Protecció industrial de resultats i software. Evolució 2011-2015


Patents

 

2011
 

2012 2013 2014 2015

Nombre de patents prioritàries sol·licitades 

4 3  4 2 8

Espanya

1

1

-

1 2

EUA

-

 -

-

- 2

Patent europea

3

2

4

1

4

Nombre d'extensions internacionals de patents 

5

5

4

4

4

PCT

3

2

2

3

0

Altres

2

3

2

1

4

Software  

Nombre de registres o dipòsits de sofware

1

-

4

5