Convenis

L'Arxiu de Convenis, durant el curs acadèmic 2015-2016, ha rebut 1.013 convenis formalitzats amb entitats, organitzacions i empreses. D’entre aquests, destaquen els 674 acords marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes, als quals s'han d'afegir uns 2.500 annexos signats pels estudiants de grau i de postgrau. Pel que fa a altres universitats de la resta del món, la UPF té prop de 250 convenis vigents d'intercanvi i de mobilitat de professors i d’estudiants.

La pàgina web de Convenis institucionals ha rebut un total de 508 visites. Aquesta pàgina està disponible des de l’any 2010, i conté la informació dels convenis subscrits des de l'any 1990 amb institucions, empreses i associacions de Catalunya i d'arreu del món, i permet consultar una fitxa breu de cadascun d'aquests convenis formalitzats amb la informació que consta a l'Arxiu de Convenis.

D'altra banda, la Fundació IDEC ha formalitzat els convenis de patrocini següents: