4.19. Nombre de participants a la formació per a professionals del Grup UPF i entitats externes. 2015-2016

Francès Nombre de participants
Comunicació oral en francès 16
Total 16