6.29. Préstecs de documents del PUC. 2015

           Documents UPF prestats a usuaris 
d'altres institucions del CSUC (*)    
Documents d'altres institucions del CSUC
prestats a usuaris UPF
2015 11.260 15.782

(*) Aquests préstecs estan inclosos en les dades de préstecs de documents.