6.12. Títols de publicacions en sèrie. En paper i d'accés remot. Dades evolutives. 2011-2016