4.26. CLIK. Participants per departament en la formació inicial en docència universitària. Curs 2015-2016

Departament

Participants

CEXS

4

C. Polítiques i Socials

1

Comunicació

2

Humanitats

1

Traducció i C. del Llenguatge

2

Dret

1

Economia i Empresa

1

TOTAL

12