6.23. Nombre d'usuaris per seus. 2015-2016

Seu Nombre d'usuaris
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 1.130.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou  255.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 205.000
Total 1.590.000