6.25. Dades evolutives de les consultes de documents electrònics contractats. 2011-2015