3.19. Desenvolupament. Despeses relacionades amb la impartició del curs, competències informacionals i informàtiques (CI2) 2015

 

Concepte

 

Import (euros)

Formació curs CI2

14.085,00

Formació treball final de grau

4.860,00

Total 18.945,00