6.35. Préstecs d'ordinadors portàtils. 2015-2016

Localització Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 26.500
Biblioteca/CRAI del Poblenou  13.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 19.000
Total 58.500