4.25. CLIK. Formació a mida per al professorat. Curs 2015-2016

Curs 2015-2016

Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Total

Nombre d'accions

0

2

1

3

Nombre d'inscrits

0

31

120

151