La recerca i la transferència de coneixement a la UPF

El 2015 s'ha recuperat el finançament global obtingut per la UPF, i s'ha situat en els 38 milions d'euros, finançament similar al del 2011. Destaca l'augment del finançament estatal, gràcies a la dotació de 2 milions d'euros del reconeixement del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut com a Unitat d'Excel·lència María de Maeztu. El finançament estatal dels anys anteriors es va veure afectat per la reducció de recursos destinats a la recerca. En l'àmbit autonòmic destaquen els resultats obtinguts en el programa ICREA Acadèmia. Els fons europeus continuen sent la font principal de finançament de la recerca a la UPF i representen gairebé un terç del finançament total de la recerca a la UPF. Entre les universitats espanyoles, aquest fet és rellevant i característic de la UPF, que es troba en els primers llocs en captació de recursos europeus. 

Si es tenen en compte els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREAL, CREI, CRG, IBEI i IMIM), el finançament se situa en 43 milions d'euros.