4.24. CLIK. Formació en llengües per al professorat per trimestre. Curs 2015-2016

CATALÀ

1r- trim.

2n. trim.

3r. trim.

Nre. de cursos programats

4

3

2

Nre. de cursos impartits

4

2

0

ANGLÈS

1r. trim.

2n. trim.

3r. trim.

Nre. de cursos programats

5

6

6

Nre. de cursos impartits

3

4

6

FRANCÈS

1r. trim.

2n. trim.

3r. trim.

Nre. de cursos programats

0

1

0

Nre. de cursos impartits

0

1

0

 49 professors inscrits, 35 professors assistents i 26 certificats en català.

143 professors inscrits, 60 professors assistents i 37 certificats en anglès.

16 professors inscrits, 14 professors assistents i 11 certificats en francès.