4.11. Índex de creixement en el nombre d'alumnes d'Idiomes UPF. 2011-2015

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Nombre total d'estudiants 2.460 2.996 3.071 3.325 3.947
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 2% 21% 2,5% 8,3% 18,7%