3.18. Desenvolupament. Despesa de formació per al PAS 2015

Concepte

Import (Euros)

Formació interna

90.194,13

Formació externa

33.495,29

Programa Estudis Universitaris del PAS

16.622,10

Estades mobilitat PAS

6.244,66

Total 146.556,18