Cursos en línia oberts i massius (MOOC)

Els MOOC formen part d’una aposta estratègica de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest projecte va ser impulsat pel Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i, posteriorment, pel Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK). Des del curs 2014-2015, s'ha consolidat un equip multidisciplinari, coordinat pel professor Manel Jiménez Morales, del Departament de Comunicació, responsable de la incorporació de les noves tecnologies a la docència de la UPF i, des de març del 2016, director del CLIK. L'equip dels MOOC-UPF disposa de personal de diversos àmbits, des de tècnics audiovisuals i informàtics fins a suport pedagògic, amb la missió d'elaborar MOOC innovadors i de qualitat.

Actualment, hi ha 15 MOOC publicats, 7 estrenats en diverses edicions i 8 nous del curs 2015-2016. Així mateix, la UPF participa en 6 plataformes: UCATx, MiríadaX, FutureLearn, Coursera, Kadenze i P2PU, des de les quals arriba a un públic divers i de tot el món. Els MOOC-UPF tenen una mitjana de 7 setmanes, 5.069 inscrits inicials i al voltant de 300 participants que acaben el curs. Les dades de finalització i de seguiment dels MOOC-UPF van en la línia de les altres universitats o fins i tot per damunt, amb algun MOOC com El Futuro del Dinero, amb el 43% de taxa de finalització.

Durant el curs 2015-2016 s'ha augmentat un 107% el catàleg de MOOC UPF i es preveuen diverses estrenes, així com reedicions, per al proper curs.

La Universitat Pompeu Fabra ha comptat amb finançament per a la producció de MOOC de la Generalitat de Catalunya (AGAUR), per als cursos 2014-2015 i 2015-2016, i del Ministeri d'Educació del govern d'Espanya (Campus d'Excel·lència Internaciona l- CEI), per a l’any 2016.

4.22. Dades MOOCs implementats a la UPF. Curs 2015-2016