Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes

La Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP) va ser constituïda per acord de Consell de Govern  de 10 de desembre del 2014, per tal de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics en les activitats de recerca i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans, i respecte a la protecció de dades personals. El mes de desembre del 2015 es va procedir al nomenament dels membres de la CIREP següents:

  • Àngel Lozano, president
  • Josep Blat, vicepresident
  • Serena Olsaretti, vocal
  • Josep Lluís Martí, vocal
  • Silvia Losa, vocal
  • Marta Rodríguez, secretària