6.21. PIE. Carnets dels estudiants del curs 2015-2016

  Carnets lliurats Nous estudiants matriculats
Estudiants de grau 3.897* 2.737
Estudiants de màster 917
Estudiants de doctorat 323
Total 3.977

 

*Aquesta dada és el número total de carnets lliurats des de l'inici de curs el 14 de setembre de 2015 fins al dia 13 de juny de 2016, en aquest total també estan incloses les renovacions per pèrdua i robatori.