7.17. Nombre de persones apuntades a UPF Alumni. 2015-2016

 

Alumni

Premium

Noves altes entre juliol del 2015 i juny del 2016

 

 

Titulats

940

157

Amics

359

43

Total

1.279

200

Nombre de persones apuntades a UPF Alumni a juny de 2016    
Titulats 11.039 907
Amics 1.563 70

Total

12.602

977