3.24. Estudiants de grau i postgrau per tipus de titulació. 2015-2016

Ensenyaments integrats Estudiants %
Total estudis de grau 9.943 81,53
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.252 18,46
Total ensenyaments integrats 12.195 100,0
UNIVERSITAT (integrats i adscrits) -      -
Total estudis de grau 16.317 89,06
Total estudis de màster 2.004 10,94
Total Universitat 18.321 100,0