4.28. CLIK. Sol·licituds del PLACLIK per unitat acadèmica. Curs 2015-2016

 

Facultat

Departament

Facultat de Ciències Polítiques i Socials                            

2

0

Facultat de Dret                                                                                                                                                          

10

0

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials         

8

0

Facultat Humanitats                                                                    

8

0

Facultat de Comunicació                                                        

20

2

Facultat de Traducció i Interpretació                                  

8

2

Facultat de Ciències de la Salut  i de la Vida                     

9

0

Escola Superior Politècnica                                                    

5

1

Total                                                                                                       

70

5