6.14. Documents publicats en repositoris (UPF i CSUC)

Repositori Tipus
Documents
 erep Tots els documents produïts per la UPF 11.410 documents
 mdx

Materials docents 

83 documents 
mdc Col·leccions especials 7 col·leccions
3.962 documents
 raco-g Revistes científiques  18 títols 
4.068 articles
 recerc-g Working papers i altres documents de recerca 4.663 documents

tdx-g

Tesis doctorals  1.414 tesis