6.22. PIE. Modalitat de l'atenció prestada per cursos acadèmics. 2011-2016