7.12. Serveis gràfics: dissenys fets i produïts. 2015-2016

Tipus Total models
Anuncis (premsa) 15
Cartells 90
Diplomes 120
Dossiers 25
Dissenys per a webs 410
Fullets, desplegables, postals 215
Gran format: banderoles, plafons 95
Identificacions i marques pròpies 86
Papereria 58
Publicacions 6
Total 1120