5.1. Finançament de projectes d'investigació estatals. Evolució 2011-2015


Imports concedits en milers d'euros


2011


2012


2013


2014


2015

Ciències de la Salut i de la Vida

2.229

3.188

 -

1.491 2.010
Ciències Socials i Humanes

1.153

722

-

962 769
Comunicació i Tecnologies de la Informació

914

1.560

 -

904 1.266

Total

4.296

5.470

3.357

4.045

2011 i 2012: projectes d'investigació fonamental no orientada
2013: no va haver-hi resolució durant l'any
2014 i 2015: projectes I+D Retos i Excelencia del Pla Estatal