3.14. Desenvolupament. Evolució de dades 2012-2015: accions programades adreçades al PAS. Nombre d'hores