6.19. PIE. Usuaris atesos i modalitat de l'atenció. 2015-2016

Modalitat de l'atenció Nombre d'usuaris atesos
Atenció presencial 36.196
Atenció telefònica 10.892
Atenció electrònica 12.130
Total 59.218