3.8. Personal d'administració i serveis per edat i sexe. 2015-2016

Franja d'edat
Homes
Dones Total
Persones
Menys de 30 anys 2 12 14
Entre 30 i 39 anys 67 97 164
Entre 40 i 49 anys 90 207 297
Entre 50 i 59 anys 53 122 175
Més de 59 anys 7 21 28
Total 219 459 678