4.23. CLIK. Formació contínua del professorat per trimestre. Curs 2015-2016

Curs 2015-2016 Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Total
Nombre de cursos 20 20 19 59
Nombre d'assistents  198 150 202 550