Comunicació i projecció institucionals


Comunicació

Principals novetats del curs

Reorganització

Un dels objectius principals del curs ha estat acostar l’Àmbit de Comunicació a tota la comunitat UPF. Per aquest motiu s’han creat les corresponsalies de campus. La voluntat és estar presents en el lloc on passen els esdeveniments per tenir la informació de primera mà i poder potenciar al màxim la difusió d’informació de portes cap enfora.

Adaptació dels continguts en funció del dispositiu de consulta

S’ha fet un esforç important per millorar la visibilitat i la lectura dels continguts generats. D’aquesta manera, juntament amb el Servei d’Informàtica, s’ha canviat de plataforma de gestió de continguts, d’OpenCMS a Liferay, perquè es puguin llegir adaptats a qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o mòbil). Aquest canvi ha anat acompanyat de l’actualització de l’espai web Mèdia, dedicat específicament a mitjans de comunicació. A banda del canvi de gestor, s’ha reordenat la informació per tal de donar més visibilitat als temes més destacats i facilitar la feina dels periodistes en la cerca de continguts.

Millores a la web institucional

S’ha implementat la possibilitat de reproduir vídeos des de la pàgina d'inici de la web de la Universitat, fet que ajuda a millorar l’impacte de les peces audiovisuals produïdes. D’altra banda, s’ha reordenat i s'ha racionalitzat el menú institucional de la web per prioritzar els elements més consultats i facilitar la navegació dels usuaris, sobretot els externs.

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen d’una campanya concreta de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PAS i PDI) o externs. Aquest any ha estat marcat per la celebració del 25è. aniversari, que ha propiciat tot un conjunt d’activitats extres que han requerit d’un pla específic de difusió. Exemples d’això són les jornades de portes obertes al campus del Mar i al campus del Poblenou; la Festa Alumni; el projecte “Amb títol”; la presentació del Pla Estratègic de la UPF, o la Festa del PAS i del PDI. D’altra banda, la Universitat ha continuat amb el seu ritme habitual, fet que ha requerit l’articulació d’altres campanyes: Diàlegs Humanístics UPF; Campus Júnior i cursos d’estiu UPF; UPF Art Track; Fons de Beques UPF; promoció de nous graus…

Amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquest tipus d’accions s’han organitzat dues accions de formació adreçades al PAS de la Universitat. La formació ha servit per donar a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació. S’han explicat els diferents canals disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació hi han assistit una quarantena de persones.

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

El sistema d’avisos del Campus Global continua tenint un pes específic dins del sistema de comunicació interna, i ofereix de manera estable i regular informacions que publiquen descentralitzadament les unitats acadèmiques i administratives. Aquest curs s’han publicat 2.500 avisos entre els 72 administradors que hi tenen accés.

Canal UPF (pantalles de campus)

S'han renovat parcialment els equipaments als tres campus per tal de millorar la visibilitat dels missatges que es publiquen a les diferents pantalles. Pel que fa al volum d’informació, aquest any s’han publicat 3.964 missatges, entre un total de 40 administradors.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2016 s’han publicat 40 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per a PAS i PDI. El butlletí el consulten, de mitjana, 900 usuaris cada número.

FUÀ! – Fullet Universitari d’Actualitat

Aquest curs, s’ha posat en marxa un nou canal de comunicació interna destinat específicament al col·lectiu d’estudiants de grau, de màster i de doctorat. El FUÀ! és un butlletí electrònic (nom escollit a través d’un concurs organitzat entre els estudiants) que té una periodicitat quinzenal i serveix per complementar la resta de canals ja disponibles com el Campus Global o el Canal UPF. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, informació sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

S’han publicat 16 butlletins durant el curs i l’han obert una mitjana de 3.700 usuaris.

Guies de la Universitat

S'ha canviat el format de les guies de la UPF per a PAS i PDI i per a nous estudiants per adaptar-les a Liferay. El canvi ha estat motivat per la flexibilitat que dóna a l’hora de fer les actualitzacions (a partir d’ara es poden realitzar quan sigui necessari, i no només un cop l’any) i perquè ofereix un disseny responsiu, és a dir, la visualització s’adapta a qualsevol dispositiu de consulta (ordinador, tauleta i mòbil).

La Guia de la Universitat per a nous estudiants es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de juliol i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat durant tot el curs. S’ha editat en tres idiomes –català, castellà i anglès-. La Guia ha tingut 27.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PAS i PDI es va actualitzar el mes d’abril, després de dos cursos sense fer-ho i, entre d’altres novetats, incorpora l’accés al nou Pla Estratègic de la UPF. Igual que en el cas de la Guia per als nous estudiants, s’ha editat en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Finalment, aquest any també s’ha actualitzat la Guia de campus, que serveix per localitzar geogràficament els diferents serveis i unitats de la Universitat.

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2015 a juliol del 2016 s’han publicat 550 notícies a la web de la UPF, totes traduïdes al castellà, i al voltant del 26% a l’anglès. Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència i recerca i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes protagonitzats per estudiants de la Universitat. Enguany, amb motiu del 25è. aniversari, s’ha fet una cobertura específica d’aquells actes vinculats a les celebracions.

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe, augmentant la producció de peces en anglès. També s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant galeries d’imatges i de vídeos en aquelles peces en què era possible, i s’han diversificat els formats.

D’altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet una trentena d’entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. Totes s’han traduït al castellà i a l’anglès. També s’han elaborat una desena de reportatges sobre temes diversos.

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat de la UPF, s’ha posat en marxa un espai nou d’opinió a la web de Mèdia. És un recull d’articles de professors i d'investigadors de la UPF que s’han gestionat directament amb mitjans de comunicació, i als quals se’ls dóna visibilitat a través de diferents canals de la mateixa Universitat, i d’altres articles que no han estat publicats per mitjans de comunicació però que tenen un interès per la temàtica que tracten.

L’augment i la diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat també un increment remarcable de les pàgines vistes a la web d’e-notícies de la Universitat, que ha passat de 210.000 a 260.000, fet que suposa un 24% més que el curs anterior. Aquests valors es tradueixen en 100.000 usuaris diferents (75.000 el curs passat) i 155.000 sessions, les mateixes que l’any anterior.

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós a mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’altra banda, quan ha estat necessari, s’ha convocat als mitjans a cobrir diferents tipus d’actes: inauguració oficial del curs acadèmic 2015-2016; presentació del documental interactiu Amb títol; presentació del Pla Estratègic de la UPF 2016-2025; trobada de les millors universitats joves del món; Diàlegs Humanístics UPF; cerimònia d’investidura com a doctor honoris causa de Frederick Wiseman; inauguració d’UPF Art Track; competició d’oratòria entre interns de Brians i estudiants de la UPF, o donació dels arxius de Gianni Vattimo a la Universitat.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2015 i juny del 2016 la UPF, com a institució, ha generat 3.700 impactes o mencions a la premsa escrita espanyola. D’altra banda, s’han publicat 717 articles d’opinió de professors de la UPF (Font: Acceso).

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha sigut considerable, amb 16.800 impactes o mencions (Font: Acceso). És rellevant remarcar que hi ha hagut un fort increment de presència de la UPF en premsa en línia, i això és positiu perquè permet que la informació sigui compartida fàcilment a través d’altres canals, com per exemple les xarxes socials, i que arribi a un públic més ampli.

Presència institucional a les xarxes socials

S’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. A tal efecte, s’han potenciat els continguts que fomenten la participació.

Coincidint amb el 25è. aniversari, s’ha potenciat especialment el contingut relacionat amb la història de la Universitat. Finalment, també s’ha treballat en la visibilització de les xarxes en el món offline, és a dir, fora d’Internet. Com a exemples, el Canal UPF (pantalles de campus) incorpora contingut específic de xarxes socials (sobretot Instagram), i la revista en paper fa servir etiquetes de Twitter per introduir les notícies de la part d’"Actualitat".

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 26.400 seguidors a 31.000 (+ 17%). S’han potenciat els temes de vida universitària i ha disminuït la presència de notícies d’actualitat. També s’han potenciat els elements audiovisuals. Aquests canvis han fet guanyar “engagement” amb la comunitat i, per tant, han multiplicat l’impacte de les publicacions.

Twitter

El perfil institucional ha passat de 17.000 seguidors a 20.000 (+ 18%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de servei i agenda d’actes. S’ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

Instagram

S’ha consolidat com la tercera xarxa social de la Universitat, no pel nombre de seguidors, que augmenta cada dia, sinó per l’elevat compromís que generen les publicacions. Hem passat dels 2.000 als 3.500 seguidors (+ 75%) en aquest període, però, el que és més rellevant és que les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva. Amb l’objectiu de potenciar-la encara més, aquest any s’ha fet un concurs mensual (#igersUPFwin), en què els participants aporten les seves imatges en funció d’una temàtica predeterminada. D’altra banda, es manté la secció setmanal colaborativa "#FotoUPF".

Flickr

S’ha potenciat la xarxa per tal que actuï com a repositori exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Fins al mes de juliol s’han creat 45 galeries fotogràfiques, amb prop de 2.500 fotos.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat 200 peces noves (que sumen 1.100 en total) i el nombre de visualitzacions durant el període de setembre del 2015 a juny del 2016 se situa prop de les 170.000. En dades absolutes, el canal ha tingut més d’1 milió de reproduccions i el nombre de subscriptors és de 2.200, un 32% més que el juny del 2015.

Linkedin

En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre UPF Alumni, sortides professionals, transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària. Actualment, compta amb 67.000 seguidors, un 22% més que el curs passat.

Publicacions institucionals

Revista institucional upf.edu

Durant el curs 2015-2016 s’ha publicat el número 10 (octubre del 2015) i el número 11 (març del 2016) de la revista institucional upf.edu, que té una periodicitat semestral i s’edita en català. De cada número se n’han fet 2.500 exemplars en paper, que s’han distribuït entre el personal docent i investigador permanent de la UPF, els membres premium d’UPF Alumni, mitjans de comunicació, centres educatius i institucions públiques i empreses amb les quals la Universitat té algun tipus de relació. Els dos números també s’han difós digitalment en català, en castellà i en anglès a través de la plataforma ISSUU.
 

Revista upf.edu, especial Promoció 2016

Aquest curs, coincidint amb l’acte de graduació del mes de juliol del 2016, s’ha editat de nou un número especial de la revista, que ha servit de recrod per als estudiants graduats. La publicació, amb continguts adaptats específicament per a cada sessió de l’acte, ha tingut un tiratge de 2.600 exemplars. D’altra banda, s’han publicat també a la plataforma ISSUU.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs s’han publicat 40 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. Enguany, s’hi ha afegit una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts UPF gestionats amb els mitjans de comunicació. De mitjana l’obren 200 usuaris.

Imatge Corporativa i Serveis Gràfics

La nova marca de la UPF es consolida amb força. Tots els productes de papereria ja porten la nova marca. També, tots els segells. A la resta de material, un percentatge molt alt ja està actualitzat.

S'ha iniciat la nova senyalització interna dels edificis al campus de la Ciutadella, concretament a l'edifici Mercè Rodoreda, 24. I també la senyalització externa.

S'han creat noves marques pròpies tenint en compte el Manual d'identitat visual de la UPF. També s'han dissenyat les marques d'unitats, grups i centres de recerca i de les UCA.

La producció en paper, encara que cada cop és més racional, continua fent-se, procurant sempre optimitzar els recursos i estalviar al màxim possible, intentant tiratges conjunts per equilibrar el nombre d'impressions i adjudicant les feines a les empreses més adients en cada cas. També, assessorant i informant l'usuari de les múltiples plataformes comunicatives que ofereix la Universitat gratuïtament.

S'ha pensat, dissenyat, coordinat i produït tot el material gràfic de congressos, jornades i altres activitats: projecte Universal, Fira UPFeina, UPFEmprèn, Dia Internacional de la Violència de Gènere, Diálogos Judiciales, Debats UPFMón, acte acadèmic de graduació, jurament hipocràtic, LMP Graduate Conference, Rin4', Dia de la Dona, Lliga de Debat, Dia de l'Empresa; tot el material de promoció dels graus, màsters i doctorats; Saló de l'Ensenyament i Saló Futura; Campus Júnior i UPF Sènior. S'ha participat també en la conceptualització gràfica de la campanya de difusió del Pla Estratègic.

Finalment, aquest curs s'ha iniciat una nova línia gràfica de marxandatge: samarretes, carregadors mòbils, tasses, motxilles, imans, etc.

Serveis Lingüístics

Revisions i traduccions

Durant el curs 2015-2016, el Gabinet Lingüístic ha continuat la tasca de revisió de documents en català, castellà i anglès, per a un ampli ventall de serveis de la Universitat, i també s’ha gestionat l’externalització de les traduccions.

Com a complement, el Gabinet Lingüístic gestiona i manté actualitzades una sèrie d’eines per tal que els membres de la comunitat universitària –però també qualsevol persona externa d’arreu que pugui estar-hi interessada– disposin de recursos de referència que permetin a la UPF utilitzar un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni. Aquestes eines de suport són les següents:

 • Pàgina web del Gabinet Lingüístic, que conté altres informacions i enllaços d’interès per a la redacció i la traducció de documents
 • Documents administratius de la UPF
 • Llibre d’estil de la UPF
 • Glossari universitari
 • Nomenclatura de la UPF

D’altra banda, s’han de destacar també les accions següents:

 • Col·laboració amb la càtedra Pompeu Fabra en l’organització i el desplegament que la càtedra té encomanades.
 • En l’àmbit cooperatiu, integració al canal GTTN-Xarxa Vives, una iniciativa que es va posar en marxa el 2012 amb l’objectiu de facilitar la col·laboració terminològica entre el TERMCAT i la Xarxa Vives d’Universitats, per mitjà dels professionals que integren la seva Comissió de Llengua, i, molt especialment, el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura. El canal vol ser un punt de trobada dels sectors implicats en la producció i la difusió de la terminologia en els àmbits acadèmics i especialitzats en el marc del procés de normalització de la llengua catalana.
 • Participació en el fòrum del Grup Interuniversitari de Nomenclatura en Anglès (GINA) per al debat i l’establiment de traduccions consensuades de termes de l’àmbit universitari en anglès.
 • Taula 7.13. Correccions i traduccions de Serveis Lingüístics, per mesos i per nombre de paraules. Curs 2015-2016

Voluntariat Lingüístic 

El Voluntariat Lingüístic (VL) és un programa que té com a objectius l’acolliment lingüístic i cultural dels estudiants internacionals i la internacionalització, mitjançant l’aprenentatge de llengües, dels estudiants catalans. El Voluntariat Lingüístic ha ofert durant tot el curs 2015-2016 un programa variat de sortides i visites arreu de Catalunya, adreçades als estudiants internacionals, i ha continuat oferint el programa de parelles lingüístiques, obert tant als estudiants internacionals com als estudiants catalans.

D’altra banda, durant el curs s’ha anat actualitzant la pàgina web del programa, i també s’han anat publicant cada setmana al perfil que el VL té des de fa tres anys a Facebook les cròniques setmanals i els àlbums de fotos de les sortides, així com “La cançó de la setmana”, amb el qual s’ofereix a la comunitat de seguidors del VL –que són ja gairebé mil– una selecció de cançons de pop-rock en català, com a part del programa d’acolliment i de divulgació de la cultura catalana en les seves diverses expressions.

Les principals activitats dutes a terme durant el curs han estat les següents:

Programa de parelles lingüístiques                

Dins del programa d’intercanvi de conversa, durant el curs 2015-2016 el Voluntariat Lingüístic ha creat un total de 420 parelles lingüístiques: 217 durant el primer trimestre, 111 durant el segon trimestre i 92 durant el tercer. En total, s’han rebut 408 sol·licituds d’estudiants catalans i 385 d’estudiants internacionals, distribuïdes de la manera següent en els tres trimestres: 211 sol·licituds d’estudiants catalans i 200 d’estudiants internacionals durant el primer trimestre; 97 sol·licituds d’estudiants catalans i 96 d’estudiants internacionals durant el segon trimestre, i 100 sol·licituds d’estudiants catalans i 89 d’estudiants internacionals durant el tercer trimestre. La majoria de sol·licitants són estudiants de grau, si bé també n’hi ha d’estudiants de postgrau i, en molta menor mesura, també alguna sol·licitud de PDI o del PAS.

Pel que fa als estudiants internacionals, de 58 nacionalitats diferents, han ofert una quarantena de llengües diferents. El 17% dels estudiants internacionals han demanat només català, mentre que el 24% han demanat practicar tant català com castellà i el 59% restant han demanat només castellà. Pel que fa als estudiants catalans, les llengües més demanades han estat l’anglès, que és present en el 80% de les sol·licituds; el francès, amb un 25%, i l’alemany, amb un 23%, seguides, en proporcions molt menors, de moltes altres llengües.

Programa de sortides i visites

Aquest curs 2015-2016 el programa de Voluntariat Lingüístic ha ofert als estudiants internacionals de la Universitat un total de trenta-una sortides i visites guiades. Aquestes sortides i visites s’han fet per diversos llocs emblemàtics i d’interès, tant de la ciutat de Barcelona (19 visites) com de la resta de Catalunya (12 visites, una de les quals al Principat d’Andorra), i han servit per donar a conèixer als estudiants internacionals de la Universitat la realitat de Catalunya, des de perspectives tan diverses com la història, l’arquitectura, el patrimoni, la gastronomia, la llengua, les tradicions, l’economia, les institucions, els mitjans de comunicació, la natura i el paisatge, l’art o el lleure.

Per trimestres, les sortides han estat les següents:

Primer trimestre: s’han fet un total d’onze sortides, vuit de les quals per la ciutat de Barcelona –la Barcelona romana i medieval, el Parlament de Catalunya, la Barcelona de 1714, Montjuïc, l’observatori Fabra + la carretera de les Aigües, el monestir de Pedralbes + Sarrià, el recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, i una ruta de les tradicions nadalenques– i les tres restants per la resta de Catalunya: Empúries + Girona, els monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, i una caminada entre vinyes i una visita a un celler del Penedès.

Segon trimestre: s’han fet un total d’onze sortides, set de les quals per la ciutat de Barcelona –el Palau de la Generalitat, l’Eixample, escenaris cinematogràfics de Barcelona, visita a TV3 + Catalunya Ràdio, ruta per la Barcelona de Picasso i de Miró, visita a la Biblioteca de Catalunya i a l’Institut d’Estudis Catalans, i pícnic de fi de trimestre + visita al turó de la Rovira, al turó del Carmel i al Parc Güell–, tres per la resta de Catalunya –visita a Montblanc i a un celler de la comarca + calçotada a Barberà de la Conca, la Tarragona romana i medieval, i visita a Figueres + castell de Sant Ferran + Museu Dalí– i un cap de setmana cultural i d’esquí al Principat d’Andorra.

Tercer trimestre: s’han organitzat nou sortides, quatre de les quals per la ciutat de Barcelona –visita al Tibidabo, a la torre de Collserola i al pantà de Vallvidrera; visita al diari digital Vilaweb i xerrada amb el seu director; visita al barri de Gràcia i al refugi antiaeri de la plaça del Diamant, i una ruta per descobrir els “secrets” de Ciutat Vella– i les cinc restants per la resta de Catalunya –visita a Montserrat + ascensió al pic de Sant Jeroni, visita a Hostalric + ‘taller de pa amb tomàquet’, visita a Banyoles, Besalú i Girona, visita al monestir i a la vila de Sant Cugat del Vallès + pícnic de fi de curs, i visita a Sitges amb ferri, com a última activitat del curs.

Programa de captació de futurs estudiants

Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau superior. Amb les actuacions de major difusió realitzades, la matrícula va pujar de 182 estudiants el curs 2014-2015 a 387 el curs 2015-2016, mantenint l'oferta en els 20 cursos. El nombre de matriculats d'aquest curs, ha augmentat un 113% respecte al curs passat.

UPF Sènior

També s'ha fet una acció específica per a la difusió del programa per a majors de 50 anys UPF Sènior, amb l'objectiu d'incrementar la matrícula. S'ha fet un pla de difusió i s'han posat en marxa les principals accions del pla: correu postal, correu electrònic, fullet, cartell, xarxes socials, web, Canal UPF, butlletins institucionals, etc.

Així mateix, s'han revisat la imatge, els continguts i l'estructura de la web del programa.

Pla de captació de futurs estudiants de grau

Novetats del curs

-Adquisició d’un Customer Relationship Management (CRM) per automatitzar la relació amb els futurs estudiants. En la primera fase d’aquest projecte s’ha implementat  la inscripció a les sessions informatives de grau. Durant tot el curs s'ha estat treballant en la segona fase, que permetrà que els usuaris de la web de graus, de màsters i de doctorats puguin sol·licitar informació directament des d'aquestes webs i incorporar les seves dades al CRM per al seu seguiment i fidelització, de les sol·licituds d'informació.

-Edició del fullet de l’oferta global d’estudis de la UPF en tres versions: castellà, anglès i xinès.

-Difusió entre la comunitat acadèmica de totes les convocatòries d'altres institucions d'activitats de divulgació de la recercaadreçades a estudiants de primària, de secundària, de batxillerat, de cicles formatius i al professorat, i, d'altra banda, la difusió de les activitats de divulgació de la recerca que organitza la UPF entre aquests mateixos col·lectius.

-Participació a la fira de grau de QS a Londres, per promocionar els graus en anglès de la UPF.

-S'han reelaborat amb Prezi les presentacions dels graus utilitzades a les sessions informatives. De la campanya de captació de futurs estudiants de grau del curs 2015-2016 cal destacar un augment del 17,9% en el nombre de futurs estudiants que han assistit a les sessions informatives de grau a la UPF respecte al curs passat. Els resultats generals de la campanya són els següents:

 • Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 39.350 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, sessions informatives dels graus, fires, jornades d'orientació universitària d'entitats externes i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un increment del 27,6% respecte a les xifres del curs passat.
 • Impacte indirecte: 680.236 persones (visites de la web de graus, seguidors de xarxes socials, seguidors del blog i subscriptors del butlletí), xifra que representa un 14,4% més que el curs passat. 

Les dades concretes de les accions i les activitats que s'han portat a terme aquest curs són les següents:

Visites a/de centres de secundària

El nombre de visites ha estat 231 (194 el curs 2014-2015) i s'ha informat a 13.441 estudiants (11.348 el curs 2014-2015). Les visites, per tant, han augmentat un 19,1% respecte del curs passat i el nombre d'estudiants informats també ho ha fet en un 18,4%.

Sessions informatives dels graus

El nombre de futurs estudiants que han assistit a sessions informatives de grau és de 10.201 (8.650 el curs 2014-2015). Per tant, ha augmentat un 17,9%, i s'han fet 90 sessions, una més que el curs passat (89).

Aquest curs s'han convidat antics alumnes a participar en sis sessions, invitació que resulta molt satisfactòria per als assistents.

Les inscripcions a les sessions informatives s'han fet amb el Customer Relationship Management (CRM), eina que n'ha simplificat força la gestió.

Fires

La UPF ha participat en 21 fires nacionals d'ensenyament (18 el curs 2014-2015). A banda de les fires habituals de cada curs (Alacant, Ciutadella, Sant Sebastià, Palma de Mallorca, València, Pamplona, Barcelona, Madrid, Badalona, Igualada i Valls), els territoris nous que s'han cobert han estat La Corunya, Girona, Saragossa, Castelldefels i Ripoll. El nombre d'estudiants atesos presencialment a les fires ha estat de 14.704, xifra que representa un 16,4% més que el curs passat.

Saló de l'Ensenyament 2016

S'hi van atendre 11.974 consultes d'estudiants (10.760 el curs 2014-2015), xifra que representa un 18,12% més que el curs passat.

Materials gràfics de promoció dels graus

S'ha revisat i s'ha reeditat el fullet de graus en català i en castellà i s'ha canviat el format i el disseny dels fullets de cada grau respecte als del curs passat. 

Guia d'activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

El primer trimestre es va actualitzar aquesta guia, que és un recull de les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. Està a la web de graus.

Visites a la web d'estudis de grau (del 31 d'agost del 2015 al 30 d'agost del 2016)

La web dels estudis de grau ha rebut 658.875 visites. Si ho comparem amb el mateix període del curs passat (575.900 visites), veiem que han augmentat un 14,4%. Cal destacar les visites al simulador de la nota d'accés a la Universitat: 146.664.   

Xarxes socials

Durant aquest curs s'ha treballat intensament en la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu de Facebook i de Twitter, adreçats als estudiants de secundària. La pàgina de Facebook té actualment 2.778 seguidors (un 11,3% més que el curs anterior), i Twitter en té 1.817 (un 15,5% més). Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografíes, ha passat de 744 seguidors a 974 (un augment del 31,3%). El perfil serveix per donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com part de la vida universitària.

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn de les enginyeries (enginyeries en Informàtica, de Xarxes de Telecomunicació, de Sistemes Audiovisuals i Biomèdica) i dels graus de la Facultat de Traducció i Interpretació (Traducció i Interpretació, Llengües Aplicades i el doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades).

D'altra banda, s'ha produït el vídeo del nou grau en Estudis Globals, d'un format i una durada diferents a la resta de vídeos dels graus de la sèrie iniciada el curs 2014-2015.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i de les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.). D'altra banda, el butlletí també presenta les diferents titulacions de la UPF a través d'un estudiant de cada grau.

El butlletí té actualment 2.749 subscripcions, que representen un descens del 6% (2.913 subscriptors el curs 2014-2015).

Blog Universitari per fi

El blog Universitari per fi està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Des del setembre del 2015 fins a l'1 de juny del 2016 ha tingut 13.043 visites, un 42% més que el curs passat (9.173 visites). S'hi han publicat 15 apunts.

Altres activitats

Pel que fa a les activitats organitzades pels centres de la UPF o per institucions externes, com ara els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i les jornades d'orientació universitària (JOU): s'han presentat 636 treballs (un 7,7% menys que el curs anterior) i, en el cas de les JOU, han assistit un 23,3% més d'estudiants.

Pla de captació de futurs estudiants de postgrau

Novetats del curs 

-Edició del fullet de l’oferta global d’estudis de la UPF que s’ha editat en espanyol, en anglès i en xinès.

-Adquisició d’un Customer Relationship Management (CRM), una aplicació de gestió dels futurs estudiants.

De la campanya d'aquest curs, cal destacar-ne els resultats que han tingut un impacte directe en 5.000 persones, entre assistents a les sessions informatives de màsters, persones ateses a les fires, consultes telefòniques i de correu electrònic del Punt d'Informació a l'Estudiant i correus informatius i un impacte indirecte en 725.330 persones entre visites de la web de màsters i de doctorats, seguidors de xarxes socials, clics a les campanyes de Google Adwords i altres activitats de promoció.

Les activitats i les accions es resumeixen en atenció presencial d'estudiants en fires o en sessions informatives (4.121), correus a les persones interessades en l'oferta acadèmica de la base de dades (aproximadament 4.000 registres), contacte amb els agents o amb els estudiants ambaixadors de la UPF i amb les universitats sòcies de la UPF en matèria de cooperació acadèmica, la publicitat en mitjans escrits i digitals i, finalment, el reforçament de la marca UPF mitjançant els recursos que ofereix Internet (xarxes socials, Google Adwords, presència a portals educatius, etc.).

Fires

Els principals territoris en què s'ha fet promoció dels postgraus de la UPF durant aquest curs han estat Catalunya, Espanya, Llatinoamèrica, Turquia i Xina, dels quals s'han visitat un total de 14 ciutats: Barcelona, Madrid, València, Istambul, Bogotà, Mèxic DF, Lima, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Beijing, Nanjing, Guangzhou, Chengdu i Shanghai. El nombre d'estudiants atesos ha pujat un 83% (un 3,6% d'estudiants nacionals i un 162,8% d'estudiants internacionals). L'assistència a aquestes fires ha permès atendre 2.175 consultes i obtenir 908 contactes nous.

Sessions informatives

S'han organitzat 14 sessions informatives dels màsters universitaris durant els mesos d'abril a juny del 2016. Hi han assistit 78 persones.

Aprofitant els desplaçaments a fires internacionals, s'han fet vuit sessions informatives, que han tingut un total de 1.188 assistents. Les ciutats on s'han fet sessions informatives són Mèxic DF, Bogotà, Istambul, Lima, Beijing, Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Sao Paulo i Rio de Janeiro.

Campanya de publicitat a Internet

S'ha continuat amb les campanyes de publicitat dels màsters a Google. Des del mes de gener fins al mes de juny del 2015 van estar actives les campanyes d'Espanya i d'Europa. Des de gener fins a març van estar actives les campanyes de Llatinoamèrica (Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, República Dominicana, Equador, Mèxic, Perú, Veneçuela); la dels Estats Units, en anglès (Califòrnia, Florida, Nova York i Texas), i la campanya de màsters impartits en anglès, que es va fer al Canadà, la Xina, l'Índia i Turquia. La campanya ha aconseguit, des de l'inici de curs, prop de 37.930 clics als anuncis dels màsters de la UPF.

Xarxes socials

S'ha continuat amb l'activitat a Facebook, des del compte Postgraus UPF, on els seguidors són 1.196. Pel que fa a Twitter, els seguidors han arribat a la xifra de 1.929. A Instagram n'hi ha 1.174.

Web

La informació general de la web de màster s'ha completat amb webs acadèmiques de cada màster.

Les visites a les webs de màsters i de doctorats han estat 521.918 i 109.799, respectivament. En tots dos casos s'ha produït un augment de les visites: un 10,95 % pel que fa a la web de màsters i un 5,62 % a la web de doctorats.

Vídeos de màsters

Aquest curs s'han produït els vídeos següents:

-Màsters del Departament de Comunicació

-Màsters del Departament de Dret

-Màster en Recerca Biomèdica

-Màster en Sociologia i Demografia

-Màster en Democràcies Actuals: Federalisme, Nacionalisme i Multiculturalitat

-Ampliació del vídeo dels màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Materials de promoció

Durant aquest curs s'ha editat per primera vegada el fullet de l'oferta global d'estudis de la UPF (fullet internacional), en espanyol, anglès i xinès. S'han reeditat els fullets de màsters i de doctorats de la UPF (fullet nacional), en castellà i en català, així com els fullets de cada un dels màsters universitaris.

A iniciativa de l'Oficina de Mobilitat i Acollida del Servei de Relacions Internacionals, s'han tramès fullets globals de graus, màsters i doctorats a les universitats partner.

Estudiants ambaixadors

La UPF nomena ambaixadors els seus estudiants d’intercanvi i els estudiants internacionals que fan alguna estada a la UPF que accepten ser-ho, i els encarrega diverses accions a les seves universitats d'origen o de destinació. Quan l'estudiant accepta el "nomenament" es compromet a informar de les accions o activitats de promoció internacional que organitzin les seves universitats i a participar-hi, d'acord amb les directrius marcades per la UPF.

Enguany, s’ha fet un mailing als estudiants que marxen amb una beca Erasmus, un total de 336 estudiants. Amb la resposta obtinguda, hem participat als International Days del King's College (Regne Unit, 21 de març) i la Universität St. Gallen (Suïssa, 28 d'abril).

Agents educatius

Durant el curs 2015-2016 s'han rebut sol·licituds de col·laboració amb agències educatives internacionals i s'ha signat un conveni amb unes cinc noves agències educatives  internacionals.

S’han fet un total de 89 enviaments a diferents universitats europees, dels Estats Units i Canadà, Llatinoamèrica, Xina, Austràlia i Japó. Això suposa uns 1.780 fullets distribuïts (en anglès i en castellà).