Taula 3.10. Desenvolupament. Accions de formació adreçades al PAS 2015 

 Àrees de coneixement Accions Participants Hores programades Valoració mitjana de satisfacció*
Anàlisi de dades i avaluació 1 1 16 -
Comunicació interpersonal efectiva 2 22 20 5,20
Direcció de l'equip 2 17 20 5,00
Docència 6 8 85 4,80
Econòmic 11 129 47 4,43
Flexibilitat i gestió del canvi 4 41 37,5 5,00
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 2 11

14

5,00

Gestió documental

9

13

127,5

5,50

Gestió emocional

71

78 

5,57

Innovació i Creativitat 4 39 46,25 5,00

Infraestructures

1

2

15,5

 -

Jurídic 27

84

314,5

4,96

Lideratge i influència

4

9

18,5

-

Llengua anglesa

55

308

1683,5 

4,91 

Llengua catalana

1

8

10

5,30

Organització del treball i del temps

60

20

4,80 

Persones i organització

 8 

  19 

 40

-

Promoció, comunicació i informació

6

50

39

4,62

Recerca i transferència del coneixement

12 

15

212

-

Responsabilitat social

8

 26

113

5,25

Seguretat i salut laboral

76

794

199,25

4,25

Suport a la direcció i als òrgans de govern

1

1

13,5

Tecnologia de la informació i la comunicació

40

343

256

4,65

Treball en equip i cooperació

4

64

23,5

4,83

Total 290 2135 3449,5 4,95

Nota sobre les àrees de coneixement: corresponen a les del diccionari UPF i als àmbits funcionals.

 * Sobre 6