6.1. Distribució dels llocs per als usuaris. 2015-2016

  Biblioteca/CRAI de la Ciutadella (Jaume I i annexos)  Biblioteca/CRAI de la  Ciutadella (Dipòsit de les Aigües) Biblioteca/CRAI del Poblenou Biblioteca del Campus Universitari Mar  Total
Llocs de lectura 371 481 185 144 1.181
Llocs de lectura informal 12 - 20 - 32
Llocs en sales de treball en grup 82 - 60 89 231
Llocs en sales per a estudiants de postgrau 50 20 32 - 102
Cabines de traducció - - 8 - 8
Catàleg 6 3 10 4 23
Estacions d'informació (EdI) 3 1 3 - 7
Ordinadors de consulta dels recursos-e - - - 6 6
Estacions d'ofimàtica (EdO) a sala 45 - 74 5 124
Estacions d'ofimàtica (EdO) en aules d'informàtica 116 - - 29 145
Estacions audiovisuals i de visionat 3 - 12 - 15
Lectors de microformes - 2 1 - 3
La Factoria 6 - 12 2 29
Aula de formació - - 13 - 13
HackLab - - 15 - 15
Total 703 507 445 279 1.934