7.10. Canals de comunicació 2015-2016

  Canal UPF Avisos del campus global
Usuaris* 40 72
Missatges publicats 3.964 2.500

* Cada usuari correspon a una unitat, servei o grup de treball, ja que les aplicacions són d'ús col·lectiu per unitats. És a dir, un mateix servei/usuari pot tenir diverses persones que hi publiquen.