6.6. Creixement del fons bibliogràfic. Volums de monografies disponibles. 2011-2016