Jubilacions

Durant el curs 2015-2016, s'ha jubilat el personal docent i investigador següent: Enric Argullol Murgadas, catedràtic d'universitat del Departament de Dret; Montserrat Cots Vicente, catedràtica d'universitat del Departament d'Humanitats; Clara Riba Romeva, professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials; i Joan Ignasi Ribas Torrabadella, professor associat del Departament de Comunicació. 

Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han jubilat Mayca Femenía García, Montserrat Gil Andrés i Rosalia Conesa Sans.