3.27. Estudiants de programes de doctorat per procedència. Evolució. 2011-2015

Cursos Estrangers Locals Total
2011-2012 547 580 1.127
2012-2013 506 544 1.050
2013-2014 591 565 1.156
2014-2015 585 596 1.181
2015-2016 566 573 1.139

*Aquestes dades inclouen els estudiants matriculats en el curs i en tutoria de tesi.