Administració universitària

(Juliol del 2016)

Gerent
Jaume Badia Pujol

Àrea de Docència

Vicegerent
Pere Torra i Pla

Servei de Gestió Acadèmica
Coro Pozuelo Batista

Oficina de Postgrau i Doctorat
Marta Aragay Sunyol

Oficina de Programació i Planificació d'Estudis
Pau Solà Ysuar 

Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK)
Responsable administratiu: Rosa Maria Martí Altés

Àrea de Recerca i Economia 

Vicegerent
Josep Jofre i Santamaria

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle
Mònica de Forn Riera

Àrea de Recursos Humans i Organització

Vicegerent
Rosa Maria Pujante i Mitjavila

Servei de PDI
Joan Estafanell i Bas

Servei de PAS
Vacant

Unitat d'Organització i Processos
Vacant

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerent
Mercè Cabo Rigol

Servei d'Informàtica
Manel Lozano Nebro

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Gemma García Giménez

Gabinet del Rectorat
Àngels Ingla Mas

Servei de Relacions Internacionals
Sara López Selga

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Marc Boldú i Botam

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Jordi Campos Díaz

Directora del campus de la Ciutadella
Cristina Oliva Berini

Directora del campus del Poblenou
Anna Belchi Divison

Directora del campus del Mar
Josefina Lorente Valderrama

Servei d'Assessoria Jurídica
Enric Arranz Serrano

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Antoni González Cubo

Secretària general adjunta
Montserrat Vives i Cruells