6.40. Formació d'usuaris en competències digitals: nombre d'assistents segons tipologia. 2015-2016

Campus Grau Postgrau PDI Altres Total
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 3.514 304 135 570 4.523
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1.295 408 52 205 1.960
Biblioteca del Campus Universitari Mar 430 317 14 345 1.106
Total 5.239 1.029 201 1.120 7.589