6.43. SAT. Nombre de trucades ateses i avisos de trucades. 2011-2015

Curs Trucades ateses Avisos de trucada enviats per correu electrònic Total
2011-2012 70.915 796 71.461
2012-2013 70.121 499 70.620
2013-2014 63.752 591 64.343
2014-2015 58.369 370 58.739
2015-2016 59.017 285 59.302