5.11. Evolució del finançament segons la seva destinació. 2010-2015