7.16 Dades d'accions adreçades a la inserció laboral i desenvolupament professional d'estudiants i de graduats. 2015-2016

  Curs 2015-2016
Convenis de pràctiques subscrits 3.408
Ofertes oublicades borsa de treball 1.972
Usuaris orientació professional 161
Activitats SKILLS 61 activitats amb 1.529 participants